, , ,

Organizacja dokumentów w domu

09:33Cześć, tu NiePerfekcyjna. Dzisiaj pomogę Wam okiełznać dokumenty i wszelakie papierzyska.


Today, I will help you tame documents and all kinds of paperwork.
 


Skuteczne zarządzanie dokumentami dotyczącymi spraw domowych jest niezwykle ważne. Wyobraź sobie co by było gdybyś notorycznie zapominała o płaceniu rachunków, czy przekopywałam pół domu aby odnaleźć zaginioną gwarancje sprzętu, który akurat postanowił wyzionąć ducha ? ;)

Effective management of documents concerning domestic affairs is extremely important. Imagine what would happen if you notoriously kept forgetting to pay bills, or hunter high and low for the lost warranties of equipment which has just decided to give up the ghost? ;)


Dzisiaj chciałabym ci przedstawić prosty sposób na archiwizację dokumentów, ale zanim do tego przystąpimy zaopatrz się w:

     segregatory, lub teczkę harmonijkową,
     teczkę,
     plastikowe koszulki na dokumenty,
     samoprzylepne etykiety,
      aparat.Today I would like to show you a simple way of keeping documents’ archives, but before we proceed you should get:● binders or an accordion folder,

● a briefcase

● plastic T-shirts for documents,

● self-adhesive labels,

● a camera.

Zastanów się jakie dokumenty musisz przechowywać i rozpisz je na kartce, w ten sposób stworzysz kategorie etykiet i łatwiej będzie ci wszystko znaleźć. Jeżeli masz już to ustalone zacznij od segregacji i umieszczenia wszystkiego w foliach ochronnych, oraz naniesienia kategorii na poszczególne przekładki.

Ważne dokumenty takie jak gwarancje, czy dowody zakupu warto zfotografować- będziemy mieć gwarancję, że papier nie wyblaknie i da radę z niego odczytać co potrzeba.

Osobiście lubię proste rozwiązania, które nie zabierają zbyt wiele czasu dlatego uwielbiam teczki harmonijkowe. Think about what documents you need to store and make a list of them, that creates categories of labels and it will be easier for you to find everything you need. If you already have that fixed, start with segregating and placing everything in protective films, and write the names of your cathegories on individual spacers.Important documents such as warranties or receipts should be photographed – to ensure that even if the paper fades, you will be able to read everything you need.Personally, I like a simple solution that does not take too much time because I love the accordion folders.W moim archiwum znajduje się 8 etykiet:
1.    rachunki do opłat,
2.    rachunki zapłacone,
3.    samochód,
4.    gwarancje,
5.    umowy- praca
6.    umowy- sprzęty/usługi,
7.    zdrowie,
8.    pity


In my archive there are 8 labels:

1. bills to be paid,

2. bills already paid,

3. car,

4. warranties,

5. employment contracts,

6. other contracts - appliances /services,

7. health,

8. taxes.Zwróć uwagę, że jeżeli prowadzisz swoją działalność będziesz potrzebować kolejną teczkę na sprawy tylko i wyłącznie firmowe.

Dodatkowo posiadam sporą teczkę na wszystkie swoje kursy itd. do których chcę jeszcze na spokojnie wrócić ;)Please note that if you do business you will need another folder, company matters only.

In addition, I have a large briefcase for all my courses etc. to which I want to return;)


WAŻNE!

Wszystkie ważne dokumenty typu polisy, akty urodzenia, czy ślubu. kopie testamentu i akty własności przechowuj w innym miejscu, najlepiej w ognioodpornej kasetce.

Jak długo przechowywać dokumenty?

     przez rok- paragony za większe zakupy, wyciągi z rachunków i kart bankowych, dowody wypłaty gotówki,rachunki telefoniczne i potwierdzenia wpłaty pocztowej,
     przez 5 lat- roczne zeznania podatkowe i związane z tym dokumenty, tak jak faktury potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi, dowody zakupu odliczanych towarów i usług,
     do czasu ich wygaśnięcia- umowy kredytowe i ubezpieczeniowe, umowy kupna/sprzedaży samochodu, dowody zakupu towarów na gwarancji,
     na zawsze- akty urodzenia/ślubu/zgonu, testament, świadectwa pracy i szkolne, ważne pisma urzędowe, akty notarialne.IMPORTANT!All important documents such as the insurance, birth or wedding certificates, copies of wills and deeds should be stored in another location, preferably in a fireproof case.How long to keep documents?● a year- receipts - major purchases, account statements and bank cards, receipts and invoices, telephone bills and payment confirmations,

● 5 years- annual tax returns and related documents, such as invoices confirming the right to get benefits, receipts for purchases of deductible goods and services,

● until void - loan agreements and insurance contracts to buy / sell the car, documents of any purchase of goods under warranty,

● always: birth / marriage / death certificates, the last will, work and school certificates, important official letters, deeds.
Jak radzić sobie z korespondencją?

W naszych realiach wystarczy jeżeli poświęcisz jeden wieczór w tygodniu na przejrzenie korespondencji, chyba, że wolisz robić to na bieżąco. Jeżeli wybierzesz pierwszy sposób od razu po otrzymaniu przesyłek rozdzielaj je na dwie kupki korespondencja i ulotki reklamowe, a te należące do drugiej grupy od razu wyrzuć ;). Zaoszczędzisz w ten sposób czas i pieniądze! Pozostałe włóż do teczki kopertowej, gdzie będą grzecznie czekać na godzinę ZERO.


How to deal with correspondence?It is enough if you spend one evening a week to review the correspondence, unless you do it on a regular basis. If you choose the first method immediately after receiving the shipment, split them into two piles: correspondence and leaflets, and those of the second group discard immediately ;) This will save time and money! Others should be put in an envelope briefcase, where they will wait politely to be processed.

You Might Also Like

2 komentarze

  1. Myślę, że z Waszymi problemami rachunkowymi najlepiej poradzi sobie www.biurofinansowekk.com. Korzystam z ich usług od lat i jeszcze nigdy się nie zawiodłem.

    OdpowiedzUsuń
  2. Ja u siebie w domu mam biuro. No a w biurze dużo dokumentów. Jak przychodzi czas na archiwizację to pomocne zawsze są klipsy archiwizacyjne https://somax.eu/250-klipsy-archiwizacyjne bo znacznie mi tą prace ułatwiają.

    OdpowiedzUsuń

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.