, ,

Efektywne poranki, czyli jak zmienić swoją poranną rutynę

18:00


Życie każdego z nas wygląda inaczej, dlatego dzisiaj chcę ci przedstawić prosty proces składający się z pięciu  kroków, dzięki któremu łatwiej ci będzie zmienić swoje przyzwyczajenia. All of us have different lives, this is why today I want to show you a simple proces, consisting of five steps, which will make it easier for you to change your habits.
Czas raz na zawsze nauczyć się kontrolować swój czas, oraz odróżniać zadania ważne od mało istotnych!Pozwól, że pomogę Ci wkroczyć w nowy rok z nowymi umiejętnościami i lepszą organizacją ;)


It’s time to once and for all learn how to control your time, and to distinguish key tasks from the less important ones!
Let me help you enter the new year with new skills and better organization;)

krok pierwszy- zapisuj


Jeżeli chcesz lepiej wykorzystywać swój czas, dowiedz się jak go spędzasz.

Zapisuj wszystko przez kilka dni, tak często jak to tylko możliwe. Najlepiej według tych kilku kategorii :

praca, sen, podróże, obowiązki domowe, czas spędzony z rodziną, oglądanie tv, rozrywka itp.Możesz w tym celu stworzyć prostą tabele, albo wykaz godzinowy (plan dnia) i uzupełniać go na bieżąco.Gwarantuję, że takie poświęcenie przyniesie cudowne rezultaty!The first step: take notes

If you want to make better use of your time, find out how you spend it. Take notes of everything you do for a few days, as often as possible. It would be great if they could be subdivided into these categories: work, sleep, travel, household chores, time spent with family, watching tv, entertainment, etc.
You can either create a simple table or an hourly plan (a day’s plan) and fill it in on a regular basis.
I guarantee that this effort will bring wonderful results!

krok drugi- oblicz i wyobraź sobie


Czas na analizę zebranych danych- oblicz sumy godziny w poszczególnych kategoriach i postaraj się wyciągnąć wnioski.Co czujesz? W co inwestujesz najwięcej czasu i czy jest to odpowiedni wzorzec. Co ci się najbardziej podoba w twoim dniu, a co chciałbyś zmienić?Nadszedł czas, abyś wyobraził sobie swój idealny poranek.

Co będziesz robić, gdzie i po co ? Zastanów się co jest dla ciebie najważniejsze i jaki cel chcesz osiągnąć w najbliższym czasie.

The second step: calculate and imagine

Now it’s time for the analysis of the collected information. Sum up time spent on each category try to draw conclusions. What do you feel? In what do you invest the most of your time and is it an appropriate pattern? What do you like best about your day and what would you like to change?

It is time you imagined your perfect morning.
What are you going to do, where and why? Think about what is most important to you and what goal you want to achieve in the nearest future.


krok trzeci- zaplanuj działania i bądź realistą


Warto uświadomić sobie, że czas to pusta kartka, która bardzo szybko się zapełnia- od nas zależy czym ją zapełnimy i w jaki sposób. Zamiast ciągle mówić “nie mam czasu”, powiedz “to nie jest moim priorytetem”. Potraktuj każdą godzinę jako opcje.Zastanów się teraz jak połączyć tą wizję ze swoim obecnym życiem? Ile czasu zajmie ci twój nowy rytuał? Co musi się wydarzyć, żeby został zrealizowany?  O jakiej porzę będziesz musiał chodzić spać i kiedy będziesz wstawać?

Zastanów się, czy część porannych obowiązków nie będziesz musiał od delegować lub przenieść na inną porę dnia.Zrób plan i zgromadź wszystko czego będziesz potrzebować- pamiętaj ZERO WYMÓWEK!
 

The third step: plan actions and be realistic

You should realize that time is a blank page, which fills very quickly; it depends on us what it fills up with and in what way. Instead of constantly saying, "I have no time" say "this is not my priority". Think that every hour creates options.
Consider how to combine that view with your current life. How much time will your new ritual take? What has to happen fot it to be carried out? What time will you have to go to bed and what time will you wake up?
Consider if a part of your morning duties shall be delegated or moved to a different time of day.
Make a plan and gather everything you'll need. Remember, no excuses!krok czwarty- wyrób nawyk


To jest najważniejszy etap. Przekształcenie pragnienia w rytuał, wymaga wielkich pokładów motywacji i silnej woli.
Zacznij powoli.Połóż się spać 15 min wcześniej i wstań 15 min wcześniej. Obserwuj swój poziom energii i wprowadzaj nie więcej niż jeden nawyk na raz. Jeżeli masz plan, aby każdego ranka biegać, medytować i przeczytać jeden rozdział książki, wybierz jedną z tych czynności i włóż całą swoją energię w to, aby zmienić ją w nawyk. Dopiero później zabierz się za następny.Stwórz swój habit tracker- w ten sposób będziesz monitorować postępy.Kiedy osiągniesz etap, że dzień bez porannego rytuału będzie niepełny, to będzie znak, że nawyk został wyrobiony, a ty odniosłeś zwycięstwo :)

krok piąty- dostosuj się


Życie się zmienia i rytuały, też mogą ulec zmianie. Pamiętaj o tym i nie poddawaj się ;)The fourth step: create a habit
This is the most important stage. Transforming a desire in a ritual requires huge motivation and willpower.

Start slowly.

Go to bed 15 minutes earlier and get up 15 minutes earlier. Watch your energy level and implement no more than one habit at a time. If you plan to run every morning, meditate and read one chapter of a book, select one of these activities and put all your energy into it in order to change it into a habit. Only after that has been done, think about another habit.

Create your habit tracker: in this way you will monitor progress.

When you realise that a day without a morning ritual is incomplete, it will be a sign that the habit was was succesfully created and it’s your victory :)

The fifth step: adjust to it

Life is changing and so rituals can also be changed. Remember this and do not give up;)

You Might Also Like

4 komentarze

 1. Świetnie. Najbardziej podoba mi się krok 3 ;)
  Muszę być realistką :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Fajnie by było, gdyby autorzy postów zaczęli się podpisywać, bo inaczej robi się lekki bałagan i nie wiadomo, do kogo się odezwać personalnie...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To akurat był post Agaty :) Dzięki za uwagę, będziemy się też normalnie podpisywać, do teraz wrzucałyśmy się tylko w tagi.

   Usuń
 3. gdzie kupic takie piekne plannery?

  OdpowiedzUsuń

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.